Naloge šolske knjižnice

Šolska knjižnica služi potrebam izobraževanja in je namenjena tako učiteljem kot učencem. Je sestavni del vzgojno-izobraževalnega procesa. Predstavlja informacijsko in učno središče šole, kjer imajo učenci in strokovni delavci šole na razpolago knjižnično gradivo. Učenci se v knjižnici navajajo na knjižnično okolje in vzdušje knjižničnega prostora ter zavzemajo pozitiven odnos do knjižnice in njenega gradiva. Učenci z uporabo knjižničnega gradiva in drugih informacijskih virov spoznavajo probleme, se učijo učinkovitih strategij njihovega reševanja in razvijajo različne spretnosti in sposobnosti.

V šolski knjižnici hranimo, obdelujemo in izposojamo knjižnično gradivo ter z referenčnim pogovorom svetujemo pri izbiri gradiva učencem naše šole, ki so poleg zaposlenih na šoli uporabniki knjižnice.

Izvajamo tudi bibliopedagoške ure, ki potekajo v knjižnici v obliki knjižnično informacijskih znanj, ki zajemajo vse prvine informacijske pismenosti s poudarkom na uporabi knjižnice in z njeno pomočjo dosegljivih informacij. Informacijska pismenost je sposobnost pridobiti, vrednotiti in uporabiti informacije iz različnih virov. Cilji in vsebine knjižničnih informacijskih znanj zajemajo obdobje od 1. do 9. razreda. Njihovemu izvajanju so namenjene po štiri pedagoške ure letno, ki jih izvaja knjižničarka skupaj z učitelji drugih predmetnih področij. Zajemajo vse elemente informacijske pismenosti s poudarkom na uporabi knjižnice in z njeno pomočjo dosegljivih informacij. Informacijska pismenost je sposobnost pridobiti, vrednotiti in uporabiti informacije iz različnih virov.

Knjižnica obsega 14.027 enot knjižničnega gradiva. Poleg tega imamo v knjižnici tudi periodični tisk, ki pa je namenjen branju v knjižnici.

 

POSTAVITEV GRADIVA

Uporabniki imajo do gradiva prost pristop, kar pomeni, da lahko sami poiščejo, kar si želijo izbrati. Pri iskanju lahko vedno za pomoč prosijo knjižničarko.

priročni knjižnici se nahaja gradivo, ki ni namenjeno izposoji na dom – enciklopedije, priročniki, slovarji,… V pedagoški knjižnici je gradivo s področja vzgoje in izobraževanja. Gradivo je urejeno glede na področja UDK.

Glavne skupine UDK so:

0 – splošno

1 – psihologija

2 – verstva

3 – družboslovne vede

5 – naravoslovje

7 – umetnost, šport

8 – jezikoslovje, leposlovje

9 – zgodovina geografija

 

Leposlovje (pravljice, zgodbe, pesmi, romani …) je urejeno po starostnih stopnjah:

C – za učence do 10. leta

P – za učence od 10. do 14. leta

M – za učence nad 14 let

L  – ljudsko slovstvo

 

Serijske publikacije, ki so na voljo za branje v knjižnici:

Didakta Proteus
Educa Suhokranjske poti
Gea Šolska knjižnica
Geografski vestnik Športnik
Zgodovina v šoli Tim
Knjižničarske novice Unikat
Lovec Vzgoja
Matematika v šoli Vzgoja in izobraževanje
Pikapolonica Plus
Moj planet Pil

 

Ostale zbirke, ki so v knjižnici:

– zbirka AV gradiva (videokasete, CD-ji, …),

– domoznanska zbirka (zbirka šolskih projektov, drobnih tiskov, šolskih glasil),

– učbeniki in delovni zvezki.

 

(Skupno 309 obiskov, današnjih obiskov 1)