DEJAVNOSTI V ŠOLSKI KNJIŽNICI

Projekti in dejavnosti, ki potekajo v šolski knjižnici:

MEDGENERACIJSKO BRANJE (https://www.jakrs.si/bralna-kultura/sodelovanje/medgeneracijsko-branje/

Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS je v sodelovanju z Javno agencijo za knjigo Republike Slovenije osnovalo projekt »Medgeneracijsko branje mladinskih knjig«, katerega namen je povezati skupine mladih bralcev iz srednjih šol, morda pa tudi osnovnošolcev 3. triletja, in odrasle bralce v istem kraju (v isti splošni knjižnici, na isti šoli ipd.). Povabljeni so mentorji bralnih krožkov mladih bralcev, mentorji bralnih krožkov odraslih/starejših bralcev, knjižničarji in koordinatorji branja (za bralno značko). Nekaj naslovov je posredoval Andragoški center. Osrednji cilji projekta so:

  • spodbujati medgeneracijsko branje literature (evropski trend),
  • promovirati kakovostno slovensko mladinsko literaturo iz zbirk »Zlata bralka, zlati bralec« in »Rastem s knjigo«, predvsem t. i. »over-cross« besedila,
  • senzibilizirati obe starostni skupini bralcev za teme in probleme, ki jih obravnavajo ta literarna dela, jih primerjati s podobnimi besedili … izmenjevati mnenja o literaturi, tudi s pomočjo osebnih izkušenj, obujanj spominov … stkati medgeneracijsko izmenjavo in povezovanje!

Vodja projekta je mag. Tilka Jamnik, ki je pripravila tudi poročilo o tem medgeneracijskem projektu.

Koordinatorica projekta na šoli: Tinka Fric Kočjaž

_______________________________________________________________________________________

RASTEM S KNJIGO:

Je nacionalen projekt, s katerim se spodbuja bralna kultura pri mladih. Njegovo geslo je:»izvirno slovensko mladinsko leposlovno delo vsakemu sedmošolcu«.  Izvajajo ga  Javna agencija za knjigo RS, Ministrstvo za kulturo RS, Ministrstvo za šolstvo in šport RS, Združenje splošnih knjižnic, ob podpori Zavoda za šolstvo RS, Društva šolskih knjižničarjev Slovenije in Društva slovenskih pisateljev ter v sodelovanju s splošnimi knjižnicami, slovenskimi osnovnimi šolami, osnovnimi šolami s prilagojenim programom, zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami in zamejskimi osnovnimi šolami. Letos  poteka že petič. Cilji nacionalnega projekta »Rastem s knjigo OŠ« so:

– spodbujanje dostopnosti kakovostne in izvirne slovenske mladinske leposlovne literature;

– promocija vrhunskih domačih ustvarjalcev mladinskega leposlovja;
– spodbujanje motivacije za branje pri šolarjih in njihovega obiskovanja splošnih knjižnic;
– motivacija založnikov k večjemu vključevanju sodobnih slovenskih piscev v založniške programe za mladino ter povečevanje deleža izdanega izvirnega slovenskega mladinskega leposlovja.

V okviru projekta sedmošolci obiščejo nam najbližjo splošno knjižnico, to je Knjižnica Mirana Jarca, kjer jim knjižničarka predstavi novosti v mladinskem leposlovju, učenci pa si ogledajo tudi samo knjižnico. Vsak učenec prejme v dar knjigo.

Koordinatorica projekta: Tinka Fric Kočjaž

_____________________________________________________________________________________

NOČ KNJIGE 2023 (april 2023):

V aprilu 2023 se bomo pridružili mednarodnemu projektu in obeležili dan svetovne mladinske književnosti. Za učence bom pripravila noč v knjižnici, v sodelovanju z aktivom za Kulturno-umetnostno vzgojo. Pripravljene bodo delavnice za učence. Po delavnicah (ob zaključku večera) bomo z učenci brali ob svečah. Poskrbeli bomo tudi za večerjo. Dogodek bo izveden za učence zlate bralce, člane gledališke krožka in mlade knjižničarje.

Mentorici: Tinka Fric Kočjaž in Anita Starašinič

______________________________________________________________________________________

NACIONALNA IZMENJAVA KNJIŽNIH KAZALK 

Oktober je mednarodni mesec šolskih knjižnic. V tem mesecu bo poudarjena vloga in naloge šolske knjižnice – razstava.  Z učenci bomo sodelovali v izmenjavi nacionalnih knjižnih kazalk, ki poteka pod okriljem ZBDS Slovenije.

Mentorici: Tinka Fric Kočjaž in Minka Fric

_______________________________________________________________________________________

MLADI KNJIŽNIČAR in eTWINNING PROJEKT:

Učenci bodo spoznavali delo knjižničarja in skrbeli za urejenost knjižnice. Sodelovali bodo v projektih knjižnice. V oktobru bodo izdelali knjižne kazalke, v decembru bomo izvedli božično čajanko, v  aprilu pa praznovali mesec knjige. Pripravljali bomo razstave o aktualnih dogodkih. Ker je knjižnica srce šole in zakladnica znanja, bomo sodelovali pri natečajih, razvijali informacijske spretnosti, iskali informacije in skrbeli za promocijo branja in znanja. Pridružili se bomo eTwinning projektu, ki ga bo koordinirala knjižničarka Nevenka Mandelj. Projekt bo razvijal bralne spretnosti pri učencih, spodbujal obiskovanje knjižnice, motiviral učence za branje … Učenci bodo spoznavali tudi spletne aplikacije, povezane s knjižnico.

Mentorica: Tinka Fric Kočjaž

_______________________________________________________________________________________

SVET PRAVLJIC:

Učenci bodo pri dejavnosti prihajali v knjižnico, kjer bodo prisluhnili pravljici. Učence bom pred poslušanjem pravljice motivirala s knjižnimi ugankami in pogovorom. Po končani pravljici bomo zgodbo obnovili. Sledilo bo ustvarjanje. Učenci bodo pravljico ilustrirali ali ustvarjali iz papirja oz. drugih materialov. Na pravljično ustvarjalnico bomo povabili tzdu učenko/učenca iz višjega razreda, ki bo sodeloval/sodelovala pri izvedbi dejavnosti. Dejavnost bo potekala celo šolsko leto za učence 1. razreda (petek) in učence 2. razreda (četrtek).

Mentorica: Tinka Fric Kočjaž

_______________________________________________________________________________________

BRALNA ZNAČKA ZA UČITELJE IN STARŠE:

Nadaljevali bomo z bralno značko za učitelje in starše. Oblikovana bo zgibanka, kamor bodo starši in učitelji vpisali vtise o prebrani knjigi. S tem bomo spodbujali branje pri odraslih, ki so zgled za branje otrokom. Konec šolskega leta bodo prejeli priznanje in vabilo za udeležbo na podelitvi priznanj za bralno značko.

Mentorica: Tinka Fric Kočjaž

(Skupno 315 obiskov, današnjih obiskov 1)